Waco dubbelbandsåg

Waco hyvel

Bandsåg efter hyvel (för klyvning av t.ex.fjällpanel)

Ändspont för körning av golv och ändspontat råspont, buntning, foliering, exaktkap på +/- 0,5 mm